UOS Computers
UOS Zorg
TV hardware
TV software
CSV ABN-Amro

 

Inleiding
Installatie
Postbank
CSV Download

 

Valid HTML 4.01 Transitional
eXTReMe Tracker

Download en bekijk off-line uw Rekeningoverzicht

Ontstaans geschiedenis

Enkele jaren geleden vond ik het wenselijk om een bankrekening bij de ABN-Amro te openen.

In de praktijk vermeed ik het gebruik ervan. Ik was gewend mijn gegevens van Girotel automatisch te importeren in mijn boekhoudpakket. Bij de ABN-Amro kon exporteren niet en ik had weinig zin om alle mutaties handmatig in te tikken.

Toch nam het gebruik van de bankrekening in de loop der tijd toe en ik ontdekte dat het via een weliswaar omslachtige omweg mogelijk was om de gegevens toch te importeren. Ingelogd bij de ABN-Amro, kon ik via “Opslaan als” het beeld van de website onder een unieke naam opslaan. In mijn boekhoudpakket converteerde ik het naar een bestand dat dezelfde struktuur had als het bestand van de postbank. Vervolgens importeerde ik dat in de boekhouding.

Regelmatig heb ik op internet gezocht of dat niet anders kon, maar heb daar geen antwoord op gevonden.

Programmerend in Visual Basic, ontdekte ik dat je met een zelf geschreven programma ook websites zou kunnen benaderen. Dus schreef ik een programma waarmee exporteren van ABN-Amro gegevens automatisch zou gaan.

Maar een mens (in dit geval mijn partner) wil altijd meer: namelijk off-line gemakkelijk in de betalingen wat opzoeken. Dus voegde ik de mogelijkheid toe om alle gegevens van meerdere bankrekeningen minimaal 18 maanden te kunnen raadplegen. Hetzij in het programma zelf, hetzij in een spreadsheet. (Er is niet voorzien in bijwerken van buiten dit programma om gemuteerde spreadsheets.)
Hierboven ziet u hoe de gegevens er standaard uitzien, maar dat is simpel te wijzigen (via Tab “Instellingen”, knop “Wijzig instellingen in kladblok”) naar bijv:
Zolang een boekhoudpakket csv-bestanden kan importeren, is het mogelijk om de door mijn programma geexporteerde gegevens zò aan te passen, dat ze een werkende import-mogelijkheid bieden.

Tevens is het mogelijk om Girotel downloads van de Postbank te importeren.

T.z.t. is het de bedoeling gegevens gemakkelijk (dwz semi-automatisch) in rubrieken in te delen.

Inleiding Installatie Postbank CSV Download