UOS Computers
TV hardware
TV software
CSV ABN-Amro

 

Inleiding
Installatie
Postbank
CSV Download

 

Valid HTML 4.01 Transitional
eXTReMe Tracker

Download het programma van deze website. Het programma bevindt zich in een gecomprimeerde map, genaamd CSV_ABN_V100.zip.

Ga op uw computer naar de verkenner. Zet de muisaanwijzer op de gedownloade CSV_ABN_V100.zip, druk op de rechter muisknop en kies voor verkennen. U krijgt dan het volgende beeld:Dubbelklik op “setup.exe”.Kies voor “Alles uitpakken”.
Kies voor “Volgende”, “Volgende”, en vervolgens voor “Voltooien”. U ziet dan het onderstaande beeld


Dubbelklik op “setup.exe”. Kortstondig verschijnt het volgende beeld :


en daarna lijkt het of er niets meer gebeurt. (Eventueel vraagt Microsoft of u benodigde software wilt installeren. U hebt daar uiteraard verbinding met internet voor nodig. Stem dan toe!)

Na enige tijd ziet u het volgende:


Kies voor installeren.

Het programma wordt nu geinstalleerd en start automatisch op:


Onderaan in het scherm ziet u, dat er foutmeldingen zijn. Klik op de Tab “Foutmeldingen”.


Wanneer het programma voor het eerst geinstalleerd wordt, bestoaan de voor dit programma vereiste subdirectories “Mijn Documenten\csv_ABN\” en “Mijn Documenten\csv_ABN\Data\” nog niet. Deze zijn door het programma gecreeerd en u wordt daarop attent gemaakt d.m.v. “foutmeldingen”. (Op mijn PC is de map “Mijn Documenten “ verplaatst naar de D-schijf en heeft daar de naam “_My_Docs” gekregen.)

Ga weer naar de Tab “ABN Browser”


U ziet bovenin een gele knop, met daarin in groene letters Go ABN. Druk daarop.

Het programma gaat nu naar de inlogpagina van de ABN-Amro


Log op de gebruikelijke manier in.


Onder op de ABN-Amro website, onder “Bij- en afschrijvingen” en net boven het vak “Overschrijven” vindt u “Ga naar alle bij- en afschrijvingen”.

Druk op “Ga naar alle bij- en afschrijvingen”.

Links ziet u nu alle recente bij- en afschrijvingen verschijnen. Rechts ziet u kortstondig “Start Timer” staan. Na korte tijd wordt dit “Timer Ready”,


en dit wordt bijna onmiddellijk gevolgd door een tabel met de kop “Dat.”Let op: wacht (vanaf nu) altijd totdat de tabel er staat. Pas dan zijn de gegevens van de website volledig vertaald.

Druk op de ABN-Amro website op de knop “Volgende”, wacht totdat de Tabel rechts staat.

Druk opnieuw op de website op de knop “Volgende”, wacht totdat de Tabel rechts staat.

Herhaal dit totdat de gegevens van de website data bevat die ouder zijn dan ca 3 maanden. Dan wordt de tabel 4-koloms. In de Demo-versie worden de gegevens pas vanaf dat moment geimporteerd.
Klik op de Tab “Data Viewer”. U ziet daar dan de gegevens zoals ze van de ABN-Amro website geimporteerd zijn.
Ga terug naar de Tab “ABN Browser”, druk in de website op de knop “Vorige” (en wacht telkens totdat de tabel verschijnt).

Na enige tijd (d.w.z. zodra de gegevens op de website ouder worden dan 9 maanden), wordt de rechter tabel weer een-koloms (hiermee eindigt de import van de gegevens). Log dan uit op de website en sluit het programma “CSV-ABN” af.

Ga naar “Start”, Programma's, CSV-ABN, CSV-ABN en start het programma opnieuw op.


U ziet nu, dat er een Tab is bijgekomen met uw rekeningnummer. Klik op deze Tab.


U ziet de geimporteerde gegevens, in een layout zoals ik het prettig vind. In principe is het mogelijk deze layout zelf te wijzigen. De voorlaatste kolom bevat het Saldo na af-/bijschrijving van het bedrag op die regel. De meest rechtse kolom bevat het “=” - teken, voor het laatst gelezen saldo. Indien u vaker de gegevens hebt opgehaald dan is verder naar onder op meerdere plaatsen daaronder een “=” - teken. te zien – tenzij er tijdens de import ooit iets is fout gegaan. In dat geval staat er het “*” - teken, gevolgd door het saldo zoals het toen was. Merk ook op dat de achtergrondkleur nu rood-geel is ipv groen.


Het eenvoudigst is, om dan in het bestand 99.99.99.999_all.csv met een tekstverwerker alle recente gegevens te verwijderen tot aan de plaats toen het saldo nog correct was. Dan het programma afsluiten, opnieuw opstarten en de gegevens binnenhalen totdat de adresbalk weer groen is. Blijft de fout: zoek dan zelf uit wat er fout is. Corrigeer de fout dan in het bestand 99.99.99.999_all.csv met een tekstverwerker. (Zie ook de Tab “Foutmeldingen”)Druk op de Tab “Data Viewer”Druk op de knop “99.99.99.999 inlezen”.

Dan ziet u de gegevens zoals ze ook geexporteerd zijn.


Er zijn twee knoppen “Alle gegevens”. Druk op de linkse ervan, dan worden alle gegevens zichtbaar in de standaard tekst-verwerker van windows. Druk op de rechtse, dan zijn de gegevens zichtbaar in uw spreadsheet programma (voorzover dat tenminste aanwezig is).


Let op: Sluit uw tekstverwerker of spreadsheet ALTIJD af, voordat u opnieuw gegevens van de website wilt halen. Anders gaat het bijwerken mis.

De adresbalk wordt dan niet groen, en als u op de knop “Vorige” drukt ziet u onderaan van het programma:


en als u dan op de Tab “Foutmeldingen” drukt:Serienummer aanvragenRecente gegevens downloaden kunt u zodra u een serienummer hebt aangevraagd en in het programma ingevoerd.

  • Maak 15,- euro over op giro 7830213 tnv UOS Computers, Alphen ad Rijn

  • Op de tab Instellingen vindt u de knop “Druk op deze knop voor verzenden mail”. Druk hierop. Er verschijnt een venster met een melding, druk daarin op “Ok”. Er verschijn tevens een tekstvak met daarin “Creër email voor aanvraag serienummer”. Druk op de blauwe link, dan wordt uw email programma geopend, gevuld met de juiste tekst.Werkt dat niet op úw PC, dan kunt u ook op de knop “Druk op deze knop kopieert bovenstaande code” drukken. In dat geval wordt de tekst tbv aanvraag serienummer in de interne tekstbuffer gezet, en kunt u het met bijv control-v in uw email programma plakken.Na enkele dagen ontvangt u uw serienummer. Klik op de Tab “Instellingen”, en plak het serienummer op de desbetreffende plaats in. Druk vervolgens op de knop “Opslaan van serienummer”.
Er verschijnt de melding
Druk op “Ok”. Het programma start opnieuw op.

Let op de kop van het programma. Zonder (geldig) serienummer staat er het woord DEMO, mét serienummer niet. Staat het er nog wel, dan is er een fout gemaakt bij de invoer van het serienummer. Corrigeer dat zonodig.


Log in op de website en selecteer aldaar “Ga naar alle bij en afschrijvingen”. Na ca 3 seconden verschijnt de Tabel rechts én die is nu vier-koloms.
Druk op de website op de knop “Volgende” en herhaal dit totdat de adresbalk groen wordt. Dan zijn de nog ontbrekende gegevens laatste 3 maanden ook opgehaald van de website.
Indien u een week later opnieuw inlogt bij de ABN-Amro, dan zult u zien (mits er minder dan 20 mutaties waren) dat de adres balk onmiddellijk groen wordt.


Helaas ontbreken de gegevens van meer dam 9 manden geleden. Wilt u ook die alsnog hebben:

  • Sluit het programma af, en start het opnieuw op.

  • Druk op de Tab “Instellingen”, druk daar op de knop`”Verkenner Data Directory” Verwijder alle bestanden in de data-directory

  • Ga terug naar het programma en selecteer de Tab “ABN Browser”

  • Log in op de website en selecteer aldaar “Ga naar alle bij en afschrijvingen”.

  • Na ca 3 seconden verschijnt de vier-koloms Tabel rechts.

  • Druk op de website op de knop “Volgende” zolang dat kan. (Wacht beslist altijd totdat de rechter kolom ververst is!).

  • Zonodig selecteert u (zonder uit te loggen) een andere bankrekening en herhaalt deze procedure.
Inleiding Installatie Postbank CSV Download