UOS Computers
TV hardware
TV software
CSV ABN-Amro

 

Inleiding
Installatie
Postbank
CSV Download

 

Valid HTML 4.01 Transitional
eXTReMe Tracker

Postbank Girotel bestanden importeren.

Met ingang van versie 1.0.1 is het mogelijk girotel bestanden te importeren. Importeer alle gegevens van een giro-rekening in het Kommagescheiden Girotel -formaat (Betalen, Af- en bijschrijvingen, Downloaden.)Ga naar de verkenner, en verhuis het gedownloade bestand naar de subdirectory “Mijn Documenten\csv_ABN\Data\Girotel”. (U mag hier meerdere downloads in deponeren.)
De eerstvolgende keer dat het programma wordt opgestart, verschijnt automatisch een nieuwe Tab met het geimporteerde gironummer. Klik hierop, dan verschijnen de gegevens van deze girorekening. Wilt u ook het Saldo in de meest rechtse kolom, ga dan naar “Kladblok”, en laad daarin het bestand WWW_ABN_CSV2.ini.
Op de derde regel staan uw girorekeningen:

Gegevens van rekening 1, eventueel gevolgd door een komma en de gegevens van rekening 2.

Elk gegeven bestaat uit: Het gironummer, gevolgd door puntkomma en een getal, gevolgd door een puntkomma (eventueel gevolgd door een “,” en de gegevens van de volgend rekening).

Weet u het saldo op 01-01-2008 (in het voorbeeld is dat 71,67) èn hebt u ook alle girotel- downloads vanaf minimaal die datum, dan zet u na de puntkomma : de datum (als jjjjmmdd), het gelijkteken, het saldo in centen.

Dus 7830213;20090313;,9999...... wordt 7830213;20090313;20080101=7167,9999

Let op: Geen spaties ertuussen !!!

Let op: Gebruik uitsluitend Kladblok en nooit Wordpad of een geavanceerde Wordprocessor !!!

Gaat het toch mis, verwijder dan het complete bestand WWW_ABN_CSV2.ini. Het wordt vanzelf opnieuw gecreerd.

Inleiding Installatie Postbank CSV Download